Helis Yatırım'dan Kartal'a İkinci Ofis Projesi Helis Yatırım'dan ...
Helis Yatırım, Kartal’da ikinci ofis projesine başlıyor. Met...
İsviçreli Jansen Cam Yangın Kapısı Türkiye'de İsviçreli Jansen C...
Yangın dayanımının ve estetik şeffaf bir görünümün istendiği...
Zorlu Center, Çağdaş Sanat ve Mimariyi “Beklenmedik Karşılaşmalar”da buluşturuyor Zorlu Center, Çağd...
Zorlu Gayrimenkul’ün, İstanbul’a “değer” katmak hedefiyle ge...
Nev İstanbul’un, yüzde 80’i tamamlandı, yaşam için geri sayım başladı Nev İstanbul’un, y...
Çekmeköy’ün yıldızlarından Nev İstanbul projesinin yüzde 80’...

Boğaziçi Üniversitesi’nde İnşaat Proje Yönetimi Zirvesi

2011-12-22

Boğaziçi Üniversitesi ve UPYE (Uluslararası Proje Yönetimi Enstitüsü) tarafından organize edilen İnşaat Proje Yönetimi Zirvesi Boğaziçi Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ve UPYE (Uluslararası Proje Yönetim Enstitüsü, www.upye.org ) tarafından Boğaziçi Üniversitesi İbrahim Bodur Oditoryumunda 17 ARALIK 2011 Cumartesi günü bir günlük “Farklı Açılardan Proje Yönetimine Bakış: Akademisyen, Yatırımcı, Tasarımcı, Müşavir, Uygulamacı” başlıklı İnşaat Proje Yönetim semineri düzenlendi. Açılış konuşmalarını Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turan ÖZTURAN ve UPYE Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Sait CÜLFİK ’in yaptıkları ve 200 den fazla yönetici, mimar, mühendis ve sektörden diğer profesyonellerin katıldıkları bir günlük seminer boyunca, Türkiye’de inşaat proje yönetiminin geldiği nokta ve bundan sonra atılması gereken adımlar sektörün zirvesindeki bürokrat, akademisyen, tasarımcı, müşavir ve uygulamacılar tarafından tartışıldı. Profesör ÖZTURAN inşaat proje yönetiminin önemine vurgu yaparak şirketlerimizin uluslararası alanda başarılarının sürdürülebilir olmasının ancak proje yönetim prensiplerinin doğru ve etkin uygulanması ile mümkün olacağını ve bu konuda Boğaziçi Üniversitesi olarak her türlü katkıyı vermeye devam edeceklerini belirtti. UPYE Başkanı Dr. CÜLFİK de konuşmasında sürdürülebilir kalkınmada proje bazlı üretim ve yatırımların çok önemli olduğunu, bu projelerin daha etkin yönetilmesinin gerek ülkemizin kısıtlı kaynaklarının etkin kullanılmasında gerekse ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünün artmasında çok önemli bir faktör olduğunu vurgulayarak, bunun da ancak çağdaş proje yönetim prensiplerinin ülkemizde daha etkin uygulanması ile mümkün olabileceğini ve UPYE (Uluslararası Proje Yönetimi Enstitüsü) olarak bu konuda ellerinden gelen katkıyı sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Zirveye konuşmacı olarak TOKİ Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Şahin, Boğaziçi Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Dr. Beliz Özorhon, Kültür Üniversitesi’nden Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof.Dr.Haluk Çeçen, Nevzat Sayın Mimarlık Hizmetleri’nden Mimar Nevzat Sayın, Proplan Projeler Koordinatörü Yener Karabağ, Üstay İnşaat Genel Müdürü Murat Üstay, Entegre Proje Yönetimi Genel Müdürü Kemal Okumuş, Yapıtaşı yönetici ortağı Murat Aslan, Bisen Müşavirlik Genel Müdürü Ömer Bisen, TURKECO Başkanı Duygu Erten, ve Torunlar GYO Planlama Müdürü Levent Sümer katıldılar.

TOKİ Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Şahin konuşmasında şunları belirtti; kamu yönetiminin etkinliği kadar kamu yönetimine etkinlik kazandıracak proje yönetiminin etkinliği de önemlidir, sistem yaklaşımı ile bakıldığında bir projenin etkin biçimde yönetilmesi ve sonrası ulaşılacak sonucun da genel olarak kamu yönetiminin etkinliğine de çeşitli şekillerde yansıyacaktır. Bunu sağlamak için de kamu proje etkinliğini engelleyen faktörlerin neler olduğunun belirlenmesi ve bu engellerin ortadan kaldırılması için uzun ve kısa vadede yasal, yapısal, idari açıdan nelerin yapılması gerektiğinin ortaya konulması ve çözümlerin bulunması önemlidir.

Akademik perspektiften konuyu değerlendiren Yrd.Doç.Dr. Beliz Özorhon, Yrd.Doç.Dr. Ümit Dikmen ve Prof.Dr.Haluk Çeçen şu hususlara vurgu yaptılar; inşaat proje yönetiminin ülkemizde gelişmesi için üniversitelerimize çok önemli görevler düşmektedir. Şirketlerimizin proje yönetimi kapasitelerinin artırılması için üniversite sanayi işbirlikleri geliştirilmeli, inşaat proje yönetimi yüksek lisans programları artırılmalı ve inşaat mühendisliği eğitimi daha iyi proje yöneticileri yetiştirmek üzere sektörle istişare ederek geliştirilmelidir. Ayrıca günümüzde önem kazanan inovasyon ve sürdürülebilirlik kavramları inşaat sektöründe daha fazla tartışılmalı ve firmalarımız rekabet güçlerini artıracak bu yaklaşımları bünyelerine adapte etmeye çalışmalıdırlar. Tasarımcı, uygulamacı, müşavir ve yatırımcı perspektifinden konuya bakışı anlatan Nevzat Sayın, Yener Karabağ, Murat Üstay, Kemal Okumuş, Murat Aslan, Ömer Bisen, Duygu Erten ve Levent Sümer şu hususlara vurgu yaptılar; dünya çapında müteahhitlik hizmetlerinde lider ülkelerden birisi olan Türkiye’de firmalarımızın uluslararası rekabet gücünün artması için sektörde inşaat proje yönetimi bilinci mutlaka geliştirilmeli, firmalarımız kurumsal inşaat proje yönetim kapasitelerini hızla artırmalı, bu kapasiteyi kendi bünyesinde oluşturmayan firmalarımız mutlaka inşaat proje yönetimi hizmeti almalı ve proje yönetim sektörünün gelişmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. UPYE gibi kuruluşların ülkemizde proje yönetimi bilincinin geliştirilmesinde, sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı platformların oluşturulmasında, ve üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde çok önemli yeri olduğunu vurgulayan konuşmacılar, organizasyon için Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne ve UPYE ye teşekkür ederek bu programların ara vermeden devam etmesi gerektiğini belirttiler.